Teraz realizujemy


Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

Cele Fundacji

Istniejemy od 2020 roku. Działamy na rzecz aktywizacji mieszkańców,
w szczególności wspierania inicjatyw społecznych, działalności 
w obszarze pomocy społecznej, kulturalnej, kultury fizycznej 
i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia.

Strefa Aktywizacji mieszkańców/ki
Strefa Promocji aktywności fizycznej
Strefa ekologii

3 filary działalności Fundacji

Naszą misją jest działalność na rzecz Aktywizacji mieszkańców, upowszechniania sportu i ekologii.

Już zrealizowane


Strefa Aktywności Sąsiedzkiej prowadzimy od 2020roku we współpracy z Centrum OPUS oraz Biblioteką Miejską w Łodzi. SAS zakłada zapewnienie lokalnej społeczności warunków do podejmowania oddolnych inicjatyw, jest nastawiona na wzmacnianie integracji, dawanie mieszkanka i mieszkańcom przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

Projekt miał na cale integracje społeczności uchodźczej z Polską poprzez sport.
W ramach projektu zrealizowaliśmy łącznie 48 zajęć z koszykówki i siatkówki dla dzieci/młodzieży i młodych dorosłych oraz 24 zajęcia relaksacyjnych (joga i mindfulness) oraz dwudniowy turniej podsumowujący
działania.