WSPIERAMY INICJATYWY SPOŁECZNE

"Nasze działania nie zawsze dają poczucie szczęścia, ale nie ma szczęścia bez działania"

O Fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz aktywizacji mieszkańców,
w szczególności wspierania inicjatyw społecznych, działalności
w obszarze pomocy społecznej, kulturalnej, kultury fizycznej
i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia.

Projekty, które realizujemy